En dan staat onze wereld stil...

 

Donorregistratie 

 

 

 https://endanstaatonzewereldstil.jaofnee.nl

 

Hoe werkt het donorregister?

Om je te laten registreren, moet je altijd een donorformulier invullen. Dit kan op papier of op de computer met je DigiD. De formulieren kun je krijgen bij de gemeente, huisarts of apotheek.

Als je geregistreerd bent, krijg je een brief met een pasje. Dit pasje hoef je niet bij je te dragen.

Als je geregistreerd wilt worden dan moet je aan twee waarden voldoen. Je moet 12 jaar zijn en je moet ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente.

 

Keuzemogelijkheden

Bij registratie heb je de keuze uit vier verschillende mogelijkheden:

 

Keuze 1: Ja, ik geef toestemming

"Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden wel beschikbaar voor transplantatie."

Desgewenst kunnen organen en/of weefsels van donatie worden uitgesloten. Organen die uitgesloten kunnen worden zijn: alvleesklier, darmen, lever, longen, hart en nieren. Weefsels die uitgesloten kunnen worden zijn: huid, hoornvliezen, bloedvaten, botweefsel, kraakbeen, pezen en hartkleppen.

 

Keuze 2 : Nee, ik geef geen toestemming

"Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie."

 

Keuze 3 : Mijn nabestaanden beslissen

"Ik laat de beslissing over aan mijn familie en eventuele partner. Mijn nabestaanden beslissen of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie."

Nabestaanden zijn achtereenvolgens:

·         echtgenoot/echtgenote of partner die op het moment van overlijden met degene samenwoont

Als deze niet te bereiken is, dan:

·         meerderjarige bloedverwanten tot en met de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen)

Zijn deze ook onbereikbaar, dan:

·         meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede graad (ouders of een broer of zus van echtgeno(o)t(e) of partner)

 

Als er verschillend wordt gedacht door de nabestaanden, dan is er geen donatie mogelijk. En als er helemaal geen nabestaande zijn en de overledene heeft zijn keuze niet vast laten leggen in het donorregister dan zal er ook niet gedoneerd worden.

 

Keuze 4 : Een specifieke persoon beslist

"Ik laat de beslissing over aan een specifieke persoon. Hij of zij beslist na mijn overlijden of mijn organen en weefsels wel of niet beschikbaar zijn voor transplantatie." Als de specifieke persoon onbereikbaar is op het moment van uw overlijden, dan wordt de beslissing overgelaten aan uw nabestaanden."

Een specifiek persoon is iemand die bij naam wordt genoemd, bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin. Is deze persoon onbereikbaar op het moment van overlijden, dan zullen nabestaanden geraadpleegd worden. Op het donorformulier wordt de naam en de (adres)gegevens van de genoemde persoon vermeld.

 

Jongeren

Je kunt je pas laten registreren als je ouder bent dan 12 jaar. Daarvoor moeten je ouders of je voogd beslissen.

Als je tussen de 12 en 16 bent en je hebt laten registreren dat je donor wilt zijn, dan kunnen je ouders het altijd nog weigeren als je komt te overlijden. Maar als je als kind tussen de 12 en 16 jaar hebt laten vastleggen dat je juist geen donor wilt zijn, dan kunnen je ouders dat niet veranderen als je komt te overlijden.

Vanaf je 16e jaar moet je keuze “uitgevoerd” worden en hebben je ouder er niks meer over te zeggen.

Als je op je 18e verjaardag je niet hebt geregistreerd dan krijg je automatisch een donorformulier om je te stimuleren een keuze te maken.

 

Kijk voor meer informatie over donorregistatie op:

 http://www.wordookdonor.nl/

of

http://www.transplantatiestichting.nl/

 

 https://endanstaatonzewereldstil.jaofnee.nl

 

Marion Hamerling-Mourik  |  marion@hamerling.net