En dan staat onze wereld stil...

 

 

Een groot deel van de opbrengst van mijn boek gaat naar de Nierstichting.

Wat doet de Nierstichting?

Voor de kwaliteit van leven en overlevingskansen van talloze nierpatiënten is het werk van de Nierstichting van onschatbare waarde. Ze werken vanuit een missie: een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Om die ambities te verwezenlijken financiert de Nierstichting diverse activiteiten en projecten op het gebied van onderzoek, patiëntenzorg en preventie. Door tastbare doelstellingen, gerichte subsidies en begeleiding van projecten op deze gebieden werkt de Nierstichting aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van nierpatiënten en de preventie van nierziekten.

Sinds haar oprichting in 1968 werkt de Nierstichting aan de volgende zeven doelstellingen:

  • Voortdurende verbetering van de behandeling van nierziekten.
  • Voortdurende verbetering van de weerbaarheid van nierpatiënten.
  • Bevorderen van transplantatiemogelijkheden.
  • Bevorderen van de preventie van nierziekten.
  • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.
  • Materiële ondersteuning van nierpatiënten.
  • Belangenbehartiging van nierpatiënten.

 

Collecte 2013: 15 tot en met 21 september

 

 

Voor meer informatie over de Nierstichting, kijk op hun website:

 

http://www.nierstichting.nl/

 

 

Marion Hamerling-Mourik  |  marion@hamerling.net